Voor Assurantietussenpersonen

9 goede redenen om met Hoogmoed Pensioenadvies in zee te gaan:

  1. Behoud van relatie. U creëert een samenwerking met een specialist bij uw relatie. Het is dus beslist geen afscheid, maar een kwalitatieve verbetering van uw dienstverlening.
  2. Commerciële kansen bij werknemers. Hoogmoed Pensioenadvies is erop gericht u een belangrijke positie te geven bij werknemers (advies over pensioenregeling, Financial planning, hypotheken etc).
  3. U blijft adviseur voor de schadeverzekeringen. Dit wordt contractueel vastgelegd.
  4. Beheer wordt professioneel opgepakt. Middels Plein voor Arbeidsvoorwaarden wordt de pensioenregeling op zeer professionele wijze, met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen beheerd.
  5. Continuïteit. Hoogmoed Pensioenadvies maakt deel uit van een landelijk netwerk adviseurs en derhalve is continuïteit voor u en uw cliënten verzekerd.
  6. Financieel. Door de samenwerking met Hoogmoed Pensioenadvies verlaagt u het terugboekprovisie risico.
  7. Efficiency. Hoogmoed Pensioenadvies creëert door de samenwerking met collega pensioenadviseurs binnen de Synerga Pensioengroep een uitermate efficiënt adviestraject.
  8. Aansprakelijkheidsrisico’s uit het verleden. Mede gevoed door de onderzoeksresultaten van de AFM is het voor een “vreemde” adviseur makkelijk schieten op een bestaand pensioendossier.  Hierdoor loopt u een verhoogd risico op aansprakelijkheidsclaims en het verlies van relaties. Met het uit eigen beweging introduceren van een pensioendeskundige houdt U mogelijke claims onder controle.
  9. Ontzorgen. Door de samenwerking met Hoogmoed Pensioenadvies hoeft u zich geen zorgen te maken over wijziging verdienmodel i.v.m. provisieverbod. Hoogmoed Pensioenadvies is in staat zijn werkzaamheden bij de werkgever te declareren door het aantonen van zijn toegevoegde waarde.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.