Pensioen Beheer

Het belang van pensioenbeheer blijft

Aanvankelijk werd gedacht dat pensioenbeheer steeds minder belangrijk zou worden door zich verder ontwikkelende automatisering bij pensioenuitvoerders. Inmiddels blijkt dat niets minder waar is. Kennis bij pensioenafdelingen van uitvoerders wordt minder en dit werkt fouten in de hand. Fouten die wij voor u corrigeren.

Wat is pensioenbeheer?

Hoogmoed Pensioenadvies beheert voor grote en kleine ondernemingen pensioenregelingen. Afhankelijk van de behoefte van de onderneming wordt er meestal op abonnementsbasis een beheerovereenkomst uitgevoerd. Het doel is om fouten in de uitvoering van de pensioenregeling tot nul terug te dringen. Synerga ziet toe op interne processen en aansturing van de werkgever en controleert en corrigeert fouten bij de uitvoerder.

Tot pensioenbeheer behoort:

  • Administratief beheer
  • Juridisch beheer
  • Procesmatige ondersteuning
  • Informatieverstrekking

Dynamisch abonnementssysteem

We hebben erg veel ervaring in het efficient beheren van pensioenregelingen. We kennen de valkuilen, de zwakke punten in de systemen van uitvoerders en veel gemaakte fouten bij werkgevers, cq. functionarissen op HR afdelingen.

Uw voordeel van goed beheer

Ons doel is om samen het pensioenbeheer zo efficient mogelijk en zonder fouten te laten verlopen. Dit doen we door goede instructie, heldere afspraken te maken wie wat doet en door constant een vinger aan de pols te houden. Uiteindelijk zorgt deze werkwijze voor een minimum aan herstel-werkzaamheden wat weer de uitvoeringskosten van de regeling tot een minimum beperkt. HR mensen hoeven minder tijd aan de pensioenregeling te besteden en de pensioenadviseur minder tijd aan het herstellen van fouten.

Is het pensioenbeheer binnen uw organisatie een pijnpunt, of een zorgenkindje?  Overleg eens met ons of het niet beter kan…

Neem contact op