Kerncijfers

AOW-bedragen 2019 Alleenstaand Gehuwden
excl. tegemoetkoming, incl. vakantiegeld*  €            15.627,00  €            10.625,00
*Bedrag excl. tegemoetkoming en incl. vakantiegeld vormt basis voor berekenen franchises!!
 
(Minimale) AOW-franchise 2019 2020
100/66,28 x enkele AOW gehuwden (t.b.v. eindloon)  €            15.599,00  €            16.030,00
100/70 x enkele AOW gehuwden  €            14.770,00  €            15.178,00
100/75 x enkele AOW gehuwden (t.b.v. middelloon/BPR)  €            13.785,00  €            14.167,00
 
Maximum pensioengevend loon 2019 2020
   €         107.593,00  €         110.111,00
 
ANW-uitkering 2019 per maand per jaar
excl. tegemoetkoming en incl. vakantiegeld  €               1.317,92  €            15.815,00
 
Maximum dagloon (uitkeringen, 261 dagen per jaar) per dag per jaar
   €                    219,28  €            57.232,00
 
Minimum loon per maand per jaar
   €               1.653,60  €            21.430,66
 
  2019 2020
U-rendement januari 0,25% -0,35%
U-rendement december -0,45% n.n.b.
U-rendement jaargemiddelde -0,11% n.n.b.
Fiscale marktrente -0,107% n.n.b.
 
Waardeoverdracht Rekenrente standaardtarief 2019 2020
  1,577% 0,290%
 
Afkoop klein pensioen (art. 66 PW) 2019 2020
   €                    484,09  €                    497,27

Downloads

Neem contact op