Voor Werkgevers

Pensioen is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voor uw personeel en wordt ook steeds meer als zodanig onderkend.

Als werkgever zit u in een pensioenspagaat. Enerzijds is er de wens van uw werknemers dat voor iedere euro pensioengeld een zo hoog mogelijk pensioen moet worden gerealiseerd. Anderzijds heeft u te maken met de economische belangen van de onderneming en wilt u grip op uw pensioenbudget hebben en behouden. Door de samenwerking met Hoogmoed Pensioenadvies heeft u een partner die u ondersteunt bij de besluitvorming rondom pensioen.

Voor werkgevers zijn binnen het samenwerkingsverband Synerga Pensioengroep een groot aantal modules ontwikkeld die inspelen op concrete behoeftes bij bestuurders van ondernemingen.

De behoefte ontstaat niet alleen vanuit steeds complexere wetten die invloed hebben op pensioentoezeggingen, maar ook vanuit kritiek van consumentenorganisaties, werknemers en werkgevers zelf.

Zorgplicht loopt als een rode draad door onze modules heen. Niet alleen de zorgplicht die een adviseur dient te betrachten bij het ingewikkelde speelveld van pensioenadvisering, maar ook de zorgplicht van de werkgever naar haar werknemers heeft aan vrijwel alle modules ten grondslag gelegen. Zo weet een werkgever die een module samen met een Hoogmoed Pensioenadvies doorloopt zich verzekerd van het feit dat alle wettelijke aspecten die aan de orde moeten komen bij een pensioenadvies, terdege aan bod gekomen zijn.

Onderstaand ziet u het actuele aanbod van onze gestandaardiseerde adviesmodules. De modules zijn zo ontwikkeld dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek het gehele inventarisatie-, analyse- en adviestraject volbracht wordt. Dit bespaart u als werkgever geld en voorkomt dat de focus door adviseur en organisatie verloren gaat.

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar wij voor staan.

U leest meer over de inhoud van de modules door hieronder op de desbetreffende links te klikken:

Verder kunt u ons inschakelen voor nagenoeg alle mogelijke pensioenvraagstukken, waaronder:

  • Beheer pensioenregeling
  • Second Opinion
  • Actuariële berekeningen
  • Waardeoverdacht analyse
  • Pensioentrainingen voor (personeels)functionarissen
  • etc....

Neem contact op