Voor DGA's

Als het gaat om uw pensioen neemt u als DGA een bijzondere positie in.

Deze geeft u veel vrijheid en mogelijkheden bij het invullen van uw pensioenvoorziening. U bent als geen ander in staat uw pensioen naar eigen inzicht vorm te geven. Maar wat is geschikt? Hoe kijkt u naar de waarde van uw onderneming en beschikt u over onroerend goed? Bent u samenwonend of gehuwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Heeft u kinderen? Allemaal omstandigheden die ervoor zorgdragen dat elke situatie persoonlijk is en die per definitie moeten leiden tot een maatwerkoplossing.

In de praktijk wordt de oudedagsvoorziening van een DGA gevormd door een toegezegd pensioen gecombineerd met inkomen uit lijfrente, privé vermogen, of het gebruik van de winstreserves binnen de BV.

Samenwerken met Hoogmoed Pensioenadvies

Er zijn dus meer wegen die naar Rome leiden.. Het is van belang dat u de juiste keuzes maakt. Wat de impact van die keuzes is, bespreken wij graag met u. Samen kunnen wij dan bepalen wat voor u de beste manier is om uw pensioen op te bouwen en uw risico's af te dekken. Wij ondersteunen u met de benodigde expertise om u een passend advies te geven. Uiteraard voldoen wij aan alle eisen die de Wet Financieel Toezicht (Wft) aan ons als pensioenadviseur stelt.

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar wij voor staan.

Modules

Hieronder ziet u het actuele aanbod van onze adviesmodules. Mogelijk dat er ook modules in het werkgever menu staan die uw belangstelling hebben. De modules zijn zo ontwikkeld dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek het gehele advies- of analysetraject volbracht wordt.

U leest meer over de inhoud van de modules door hieronder op de desbetreffende links te klikken:

Verder kunt u ons inschakelen voor nagenoeg alle mogelijke pensioenvraagstukken, waaronder:

  • Second Opinion
  • Actuariële berekeningen
  • Opmaak juridische documenten
  • Financiële planning
  • Advisering en begeleiding bij het uitfaseren van uw pensioen in eigen beheer
  • etc....

Uitfasering pensioen in eigen beheer; 2019 laatste jaar van actie!

Als DGA met pensioen in eigen beheer (PEB) is 2019 het laatste jaar waarin u uw PEB kunt afkopen of kunt omzetten in een oudedagsverplichting. Ook als u uw PEB heeft omgezet in een oudedagsverplichting kunt u deze nu nog afkopen. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2019.

Pensioen in eigen beheer is bij DGA’s lange tijd populair geweest. Per 1 april 2017 zijn de wettelijke wijzigingen ter zake van de PEB in werking getreden. Als gevolg hiervan is het voor u als DGA niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Hoewel u het opgebouwde PEB mag aanhouden, moedigt de fiscus aan de reeds opgebouwde voorziening fiscaal voordelig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Deze mogelijkheid loopt af op 31 december 2019. Indien u actie wilt ondernemen is het daarom nu de hoogste tijd. Als u geen keuze maakt blijven de premievrije pensioenaanspraken in eigen beheer staan.

Neem contact op