Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Voor de gehele Europese Unie geldt vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving en zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer bestaan. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Net als vele andere bedrijven verwerken wij persoonsgegevens. In onze privacyverklaring, welke u hieronder kunt downloaden, leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Downloads

Neem contact op