Werkwijze

Hoogmoed Pensioenadvies werkt op declaratiebasis. Dat betekent dat u betaalt op basis van de gemaakte uren.

Van te voren ontvangt u altijd een schatting van het aantal te maken uren zodat u weet waar u aan toe bent. Daarnaast leggen we de gemaakte afspraken vast in een adviesopdracht. Een aantal diensten zijn tegen een vast tarief.

Neemt u voor meer informatie over onze diensten en tarieven contact met ons op.

Intake

Intake

Voorafgaand aan het adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij geven een indicatie van onze werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn en de daarmee gepaard gaande advieskosten. Het intakegesprek zelf is gratis.

Inventarisatie

Inventarisatie

Wij maken een uitgebreide en grondige inventarisatie van uw specifieke situatie en wensen.

 

Analyse

Analyse

Op basis van de onder punt 2 verzamelde informatie en zonodig ook externe bronnen maken wij een analyse. 

Advies

Advies

Op basis van de gemaakte analyse komen wij tot een advies. Hierbij vertalen wij de informatie uit de eerdere punten naar een oplossing die zo goed mogelijk aansluit bij uw specifieke omstandigheden, doelstellingen en prioriteiten. 

Inkoopbegeleiding

Inkoopbegeleiding

Wanneer u dat wenst kunnen wij u tevens ondersteunen bij het inkoop- of wijzigingstraject. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit het beoordelen of vergelijken van offertes van verschillende aanbieders. 

Implementatie

Implementatie en communicatie

Wij coördineren de totstandkoming of wijziging van een regeling. Wij verzorgen de contacten met de pensioenuitvoerder in dit traject en controleren o.a. de door de uitvoerder op te maken juridische stukken. Tevens kunnen wij de communicatie richting de deelnemers aan de regeling verzorgen. 

Beheer

Beheer en controle

Wanneer de regeling eenmaal actief is, kunnen wij ondersteuning bieden bij het beheer hiervan. Hoe actief of passief dat beheer is, is afhankelijk van uw wensen. Gemaakte afspraken hieromtrent zullen wij vastleggen in een beheerovereenkomst. 

Neem contact op