Voor Accountants & Belastingadviseurs

Als accountant bent u DE adviseur en vertrouwenspersoon voor uw relaties. Regelmatig wordt u om advies gevraagd als het gaat om pensioen- en andere inkomensgerelateerde voorzieningen.

Om pensioenvraagstukken te kunnen beantwoorden moet u diep in de materie duiken.

Pensioen en de regelgeving is door de jaren heen steeds complexer geworden. Daardoor is het lastig uw pensioenkennis volledig up to date te houden. Tegelijkertijd verwacht uw cliënt wel een deskundig advies.

Wij zijn uw businesspartner op het gebied van pensioenen. Waarmee kunnen wij u en uw klanten van dienst zijn?

DGA pensioen
In uw bedrijfstak wordt pensioen vaak benaderd vanuit de fiscale invalshoek. Dat is zeker logisch als het de pensioenregeling van de DGA betreft. Om deze reden ligt het accent bij de dienstverlening binnen accountantskantoren dan ook vaak bij de fiscale sectie. Wij bezien het DGA pensioen vanuit een breed perspectief waarin wij ook de praktische en juridische kant belichten.

Onze dienstverlening kan o.a. bestaan uit:

 • Fiscale berekening pensioenverplichting eigen beheer
 • Commerciële berekening pensioenverplichting eigen beheer (waarde economisch verkeer)
 • Optimalisatieberekeningen eigen beheer (inkoop dienstjaren)
 • Berekening benodigde overlijdensrisicokapitalen ten opzichte van toezegging eigen beheer
 • Berekening jaarlijkse dotatie bij extern eigen beheer
 • Inzichtelijk maken financiële consequenties afstorten pensioen eigen beheer bij verzekeraar
 • Opstellen fiscaal correcte en op persoonlijke situatie van de DGA afgestemde pensioenovereenkomst
 • Inzichtelijk maken fiscale risico’s pensioentoezegging eigen beheer (indexatie, afzien van pensioen etc)
 • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie

Collectief pensioen
Wij benaderen pensioen voor werknemers mede vanuit de controlefunctie van de accountant. Hierbij concentreren wij ons op de controletaak van de accountant, zowel t.b.v. de controlepraktijk als de samenstelpraktijk. Pensioen t.b.v. werknemers vertegenwoordigt vaak de grootste verplichting van een rechtspersoon en in het kader van art 2:362 BW vereist dit de nodige aandacht.

Wij hebben enkele instrumenten ontwikkeld die u als accountant kunnen ondersteunen bij uw advisering naar uw klant. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij de complexere vraagstukken. 

Onze dienstverlening kan o.a. bestaan uit:

 • BPF werkingssfeeronderzoek
 • Inzichtelijk maken risico’s huidige uitvoerings- en pensioenovereenkomst (quickscan)
 • Controleren reglement, uitvoerings- en pensioenovereenkomst bij verlenging of nieuwe collectieve pensioenregeling
 • Opzetten/wijzigingen/verlengen collectieve pensioenregeling binnen wettelijke fiscale kaders
 • Berekeningen in het kader van wettelijk recht op waarde overdracht
 • Due diligence onderzoek pensioenregeling
 • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie