Voor Accountants & Belastingadviseurs

Uiteindelijk willen we hetzelfde: geen onnodige risico's voor onze klanten.

Als accountant of belastingadviseur krijgt u nogal wat vragen, ook over pensioen. En natuurlijk wilt u uw klant zo snel mogelijk én zo goed mogelijk helpen. Maar u realiseert zich ook dat er best lastige vragen tussen zitten waar u niet zo 1-2-3 het antwoord op hebt omdat ze op andere vakgebieden liggen.

En u realiseert zich misschien ook dat als u antwoord geeft, u zich wel eens op glad ijs zou kunnen begeven. Dan is het fijn om een vraagbaak te hebben die u snel en goed kan helpen. Vaak is een kort telefoontje al voldoende om een onderbouwd antwoord te geven en uw klant tevreden te stellen.

Laten we eens kennismaken

Even kennismaken bij een kop koffie werkt verhelderend. We praten graag over gemeenschappelijke onderwerpen, waar we beiden mee te maken hebben.

Pensioen bekeken door de ogen van een pensioenspecialist

Hoe zien wij pensioen nu eigenlijk? Hoe pakken wij een adviestraject aan? Wat voor soort klanten bedienen wij? Wat zijn de haken en ogen aan de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen? Kan een werkgever een pensioenregeling goedkoper maken, of er zelfs helemaal mee stoppen?

Wat zijn aandachtspunten met betrekking tot pensioen in de uw praktijk?

Samenwerken met Hoogmoed Pensioenadvies

Hoogmoed Pensioenadvies is de ideale sparringpartner op het gebied van pensioenvraagstukken. U kunt gebruik maken van onze ervaring en deskundigheid op het gebied van zowel ondernemers-voorzieningen als collectief- en DGA pensioen. Uiteraard voldoen wij aan alle eisen die de Wet Financieel Toezicht (Wft) aan ons als pensioenadviseur stelt.

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar wij voor staan.

DGA pensioen

In uw bedrijfstak wordt pensioen vaak benaderd vanuit de fiscale invalshoek. Dat is zeker logisch als het de pensioenregeling van de DGA betreft. Om deze reden ligt het accent bij de dienstverlening binnen accountantskantoren dan ook vaak bij de fiscale sectie. Wij bezien het DGA pensioen vanuit een breed perspectief waarin wij ook de praktische en juridische kant belichten.

Onze dienstverlening kan o.a. bestaan uit:

 • Hulp bij het vraagstuk uitfasering pensioen in eigen beheer
 • Actuariële berekeningen pensioen- en/of stamrechtverplichting in eigen beheer
 • Reconstructie pensioendossiers eigen beheer en vastlegging middels vaststellingsovereenkomst
 • Berekeningen van hoogte en waardering van een ODV (-uitkering)
 • Inzichtelijk maken fiscale risico’s pensioentoezegging eigen beheer (indexatie, afzien van pensioen etc.)
 • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie

Collectief pensioen

Wij benaderen pensioen voor werknemers mede vanuit de controlefunctie van de accountant. Hierbij concentreren wij ons op de controletaak van de accountant, zowel t.b.v. de controlepraktijk als de samenstelpraktijk. Pensioen t.b.v. werknemers vertegenwoordigt vaak de grootste verplichting van een rechtspersoon en in het kader van art 2:362 BW vereist dit de nodige aandacht.

Wij hebben enkele instrumenten ontwikkeld die u als accountant kunnen ondersteunen bij uw advisering naar uw klant. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij de complexere vraagstukken.

Onze dienstverlening kan o.a. bestaan uit:

 • BPF werkingssfeeronderzoek
 • Inzichtelijk maken risico’s huidige uitvoerings- en pensioenovereenkomst (quickscan)
 • Controleren reglement, uitvoerings- en pensioenovereenkomst bij verlenging of nieuwe collectieve pensioenregeling
 • Opzetten/wijzigingen/verlengen collectieve pensioenregeling binnen wettelijke fiscale kaders
 • Berekeningen in het kader van wettelijk recht op waarde overdracht
 • Due diligence onderzoek pensioenregeling
 • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie

Neem contact op