BPF werkingssfeer onderzoek

Het belang van een goed uitgevoerd BPF onderzoek

Veel werkgevers horen wij zeggen: “Ik wil niet onder dat bedrijfstak pensioenfonds vallen”. Helaas is het geen vrije keuze. Je valt er onder, of je valt er niet onder. Of je onder een fonds valt is afhankelijk van de feitelijke werkzaamheden die uitgevoerd worden, de producten die geproduceerd worden of de materialen die bewerkt worden in het bedrijf.

Het kan erg complex zijn om uit te zoeken of er een fonds van toepassing is, en welk fonds van de 55 verplichte dit dan is.

Waarom is het zo belangrijk? Omdat als er sprake is van werkingssfeer, de werknemers een van rechtswege verkregen pensioen hebben vanuit het fonds, of u als werkgever nu aangesloten was of niet. Deze pensioen uitkeringsplicht van het fonds, brengt voor u de verplichting mee om u aan te sluiten en premie af te dragen. Gebeurt dit niet, dan kan het fonds een claim neerleggen op de onderneming, maar ook bij de bestuurder(s). U begrijpt hieruit dat de wetgever dit onderwerp zeer serieus neemt…

Ons BPF onderzoek

Het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) onderzoek maakt een belangrijk onderdeel uit van het pensioen adviestraject. Zowel bij het opzetten van een nieuwe regeling, als bij verlenging of wijziging van een bestaande pensioenregeling dient onderzoek gedaan te worden of een verplichtstelling van toepassing is voor een werkgever.

Helaas gebeurd het in de praktijk zelden of onvoldoende. Adviseurs staan onvoldoende stil bij het belang en ook ontbreekt hen vaak de kennis en ervaring hoe een dergelijk onderzoek uitgevoerd moet worden. Twijfelt u aan de deskundigheid van uw adviseur? Neem eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bevindingen AFM

In het onderzoek van de AFM naar de kwaliteit van uitgebrachte pensioenadviezen kwamen zij tot de schokkende conclusie dat waarschijnlijk 56% van de bij verzekeraars ondergebrachte regelingen daar helemaal niet thuishoren omdat ze onder de werkingssfeer van een BPF vallen. Werkgevers en de bestuurder(s) van de onderneming lopen hierdoor grote risico’s door de financiële claim die het fonds kan opleggen bij gebleken verplichtstelling.

Specialistisch werk

Een BPF onderzoek is echter specialistisch werk en vergt ervaring en wetskennis, die vaak niet aanwezig is bij het bedrijf zelf, noch bij haar adviseurs. Hoogmoed Pensioenadvies heeft een schat aan praktijkervaring op dit gebied en heeft de specialistische kennis om dergelijke onderzoeken uit te voeren. Dit onderscheid ons van veel collega adviseurs.

Module BPF onderzoek

In de module “BPF onderzoek” die u op onze site kunt downloaden leest u meer over dit onderzoek. Wilt u nader geïnformeerd worden, neem dan contact op met Hoogmoed Pensioenadvies, we zijn u graag van dienst!

Neem contact op