Voor Advocaten

In de regel treedt u als advocaat op als vertrouwenspersoon voor uw relaties

Maar zoals elke adviseur zult u ook wel eens benaderd worden met vragen die eigenlijk niet tot uw directe disciplines behoren. De pensioenvraagstukken kunnen daar een voorbeeld van zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van fusies en vervolgens het veranderen van de pensioenuitvoerder of de pensioentoezegging.

Ook slechte communicatie bij ingrijpende wijzigingen van pensioenregelingen in het verleden, is een bron van zaken. Denk aan alle eindloon- en middelloonregelingen die omgezet werden naar premieovereenkomsten. Werknemers werden mooie beleggingsresultaten voor ogen gehouden. De gevolgen zijn inmiddels bekend.
De complexiteit van echtscheidingen op pensioendossiers is nog zo’n specifiek terrein bij met name familierecht en echtscheidingsadvocaten.

Samenwerken met Hoogmoed Pensioenadvies

Toch wilt u graag uw relatie helpen bij de specifieke vraag die op dat moment aandacht behoeft. De dienstverlening van Hoogmoed Pensioenadvies biedt een prima oplossing. Zo kunt u ons inschakelen als extern deskundige om een vraagstuk ten behoeve van relaties uit uw adviespraktijk op te lossen.

Wij kunnen in opdracht van u werken, maar ook in opdracht van uw relatie. Meestal is dit afhankelijk van de vraagstelling. Wij zien vaak dat de advocatuur ons de opdracht geeft indien de pensioenvraag slechts een deel van het totale advies is wat u uitbrengt.

Uiteraard voldoen wij aan alle eisen die de Wft aan ons als pensioenadviseur stelt. Zo volgen onze pensioenadviezen altijd de door de AFM gepubliceerde leidraad 2e pijler pensioen advisering.
Daarnaast hebben wij een legal-mind waardoor met ons samenwerken u goed zal bevallen.

Extern deskundige

U kunt ons ook inschakelen in een dossier als extern deskundige. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij onze juridische visie geven, onze ervaring inbrengen ten aanzien van hoe pensioenadvisering in het verleden verliep, of pensioenschade berekeningen maken voor uw cliënt.

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar Hoogmoed Pensioenadvies voor staat.

Neem contact op