Voor Advocaten

In de regel treedt u als advocaat op als vertrouwenspersoon voor uw relaties.

Maar zoals elke adviseur zult u ook wel eens benaderd worden met vragen die eigenlijk niet tot uw directe disciplines behoren. De pensioenvraagstukken kunnen daar een voorbeeld van zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van fusies en vervolgens het veranderen van de pensioenuitvoerder of de pensioentoezegging.

Toch wilt u graag uw relatie helpen bij de specifieke vraag die op dat moment aandacht behoeft. De dienstverlening van Hoogmoed Pensioenadvies biedt een prima oplossing. Zo kunt u ons inschakelen als extern deskundige om een vraagstuk ten behoeve van relaties uit uw adviespraktijk op te lossen. Wij kunnen in opdracht van u werken, maar ook in opdracht van uw relatie. Meestal is dit afhankelijk van de vraagstelling. Wij zien vaak dat de advocatuur ons de opdracht geeft indien de pensioenvraag slechts een deel van het totale advies is wat u uitbrengt.

Uiteraard voldoen wij aan alle eisen die de Wft aan ons als pensioenadviseur stelt. Zo volgen onze pensioenadviezen altijd de door de AFM gepubliceerde leidraad 2e pijler pensioen advisering.

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar Hoogmoed Pensioenadvies voor staat.

Onder onze dienstverlening aan werkgevers treft u een aantal door ons ontwikkelde adviesmodules aan. Mogelijk dat er ook modules tussen die ook uw belangstelling hebben.

De modules zijn zo ontwikkeld dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek het gehele advies- of analysetraject volbracht wordt. Dit bespaart de werkgever geld en voorkomt dat de focus door adviseur en organisatie verloren gaat.