Pensioen Consultancy

Ons pensioenadvies kenmerkt zich doordat wij complexe vraagstukken eenvoudig maken. Wij maken pensioen niet moeilijker dan het al is.

U kunt bij ons terecht met allerlei pensioenvraagstukken. Voor een aantal veel voorkomende adviestrajecten hebben wij de werkzaamheden gestandaardiseerd. Zo kunnen wij efficiënter en kostenbesparend werken en kunnen wij onze opdrachtgevers duidelijker uitleggen wat we nu precies voor hen gaan doen.
Deze standaard adviestrajecten hebben we daarom ondergebracht in modules. De modules die we thans voeren zijn:

  • Module Nieuwe pensioenregeling
  • Module Wijziging bestaande pensioenregeling
  • Module Verlenging bestaande pensioenregeling
  • Module BPF-onderzoek
  • Module Wft-check
  • Module Pensioen scan

Hieronder nemen we ze even met u door.

Module nieuwe pensioenregeling

U heeft een bedrijf en het personeel wil graag een pensioenregeling. Of u vindt zelf dat u misschien iets aan pensioen moet gaan doen voor uw medewerkers. Dan kunt u samen met ons deze module doorlopen. Alle aspecten komen aan bod, onder andere of een pensioenregeling wel bij uw bedrijf past. En als u gaat kiezen voor een pensioenregeling, hoe duur deze dan mag zijn, hoeveel risico u of uw werknemers daarmee mogen lopen. En natuurlijk welke pensioenverzekeraar deze het beste voor u kan uitvoeren. En natuurlijk besteden we aandacht aan de communicatie: wij vinden het heel belangrijk dat de medewerkers hun pensioenregeling goed kennen en er waardering voor hebben.

Hier kunt u meer informatie downloaden.

Module wijziging bestaande pensioenregeling of verlenging bestaande regeling

Vaak loopt een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder 5 jaar. In die periode kan veel veranderen: uw bedrijf kan van werkzaamheden veranderd zijn, het kan gegroeid of gekrompen zijn. Ook de ruimte om geld te besteden aan pensioen kan veranderen: misschien wilt u de regeling goedkoper maken, of is er juist ruimte om meer budget vrij te maken voor pensioen.

En tot slot: ook bij pensioenuitvoerders verandert er veel intern. Risicopremies en kosten die lager worden, pensioenportals worden geavanceerder en bieden meer voordelen voor de deelnemers.
Redenen te over om bij het verlengen van een uitvoeringsovereenkomst stil te staan bij een keuze die vijf jaar geleden gemaakt is.

Hoogmoed Pensioenadvies begeleid dit soort trajecten en wij zetten hier onze Module wijziging bestaande pensioenregeling, of de Module verlenging bestaande pensioenregeling voor in.

Neem gerust contact op als u vragen heeft over onze werkwijze en het belang van deze trajecten.

Module BPF-onderzoek

Moet u zich nu aansluiten bij een BPF (Bedrijfstakpensioenfonds) of niet? Er is veel onduidelijkheid over en er worden veel aannames gedaan, die niet zelden onjuist zijn. Het is ook een vak apart om verplichtstellingsbesluiten die gepubliceerd worden in de Staatscourant te lezen, vervolgens te begrijpen én juist te interpreteren. Wat het nog eens extra complex maakt is dat er veel bedrijven zijn de verschillende activiteiten hebben.  Bent u nou een “metaalbedrijf”, zit u meer in de “bouw” of bent u een “groothandel”?

Hoogmoed Pensioenadvies zoekt het uit. Op de pagina BPF werkingssfeer onderzoek leest u meer over het belang van een goed uitgevoerd BPF onderzoek. Ook kun je de tekst van de Module BPF-onderzoek downloaden op deze website.

Een gericht BPF-onderzoek voeren we uit voor bedrijven die het sterke vermoeden hebben dat ze bij één van de 55 verplichtgestelde pensioenfondsen thuishoort, maar daar zekerheid over willen krijgen. In dat geval richten wij ons onderzoek specifiek op de werkingssfeer van dat specifieke pensioenfonds in relatie tot de werkzaamheden binnen uw bedrijf.

Module Wft-check

Een pensioenadvies traject hoort op een bepaalde manier te verlopen, zodat een bedrijf een regeling krijgt die bij de onderneming past. De regeling moet aansluiten bij de doelstelling en wensen van de onderneming en bij de populatie van medewerkers. Ook dient er een gedegen onderzoek gedaan te zijn naar de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen op de onderneming. In de praktijk worden er nog steeds adviezen afgegeven door Wft-gekwalificeerde pensioenadviseurs die onder de maat zijn. Met name in de fase van BPF-onderzoek tijdens het adviestraject worden grote fouten gemaakt. Wilt u het onderzoek van uw adviseur (of een adviseur uit het verleden) eens laten toetsen om de risico’s voor uw onderneming boven water te krijgen? Doorloop dan met Hoogmoed Pensioenadvies de Module Wft-check.

Module Pensioen scan

Pensioen gaat vrijwel altijd om grote belangen. Fouten in advisering, in uitvoering door de pensioenuitvoerder of het beherend advieskantoor, fouten in juridische documenten of in veranderingstrajecten uit het verleden kunnen risico’s met zich meebrengen. Risico’s die u liever niet heeft, maar waar u wel inzicht in wilt hebben. Deze scan geeft inzicht in risico’s, in de kans dat het risico zich zal openbaren en welke schade het dan met zich mee zal brengen.

Vervolgens kunnen we samen bekijken hoe de geconstateerde risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Hier kunt u de moduletekst downloaden.

Neem contact op