Pensioen Communicatie

Het belang van effectieve pensioencommunicatie

De regelgeving rondom pensioen is aldoor aan het veranderen. De verantwoordelijkheden van werkgevers voor goede communicatie naar werknemers nemen voor werkgevers sterk toe. U bent voor uw medewerkers het eerste aanspreekpunt als het om het pensioen gaat. Maar er is meer waartoe u bij wet bent genoodzaakt. U wordt verantwoordelijk gemaakt voor een deel van de pensioencommunicatie. Dan rijst de vraag: wat wordt er van mij verwacht? En, wat is er nodig? Maar ook, waar te beginnen? En misschien ook wel, waarom eigenlijk?

Hoogmoed Pensioenadvies helpt u deze vragen te beantwoorden. Wij ondersteunen u met een praktische invulling en laten u zien dat pensioencommunicatie niet alleen verplichtingen met zich meebrengt, maar zeker ook kansen biedt voor u als werkgever.

Verschillende vormen van pensioencommunicatie

We onderscheiden verschillende vormen van communicatie.

Allereerst zijn er de wettelijke voorgeschreven vormen van communicatie, vastgelegd in de Wet Pensioencommunicatie van 1 juli 2015. Uit deze wet is het Pensioen 1-2-3 ontstaan waarmee beoogd wordt deelnemers te informeren over de pensioenregeling waar zij aanspraken aan kunnen ontlenen.

De praktijk laat echter zien dat deze informatie vaak lastig te begrijpen is voor werknemers. Daarom verzorgt Hoogmoed Pensioenadvies informatie op een meer persoonlijke wijze. Hieronder gaan we wat verder in op de mogelijkheden.

Groepspresentaties

Voor groepen medewerkers verzorgt Hoogmoed Pensioenadvies op maat presentaties over de pensioenregeling(en). De werknemer wordt aan de hand genomen door middel van een geleidelijke opbouw van de materie. Pensioenbegrippen worden in begrijpelijke taal uitgelegd, zodat ook de officiële documenten van de pensioenuitvoerder(s) voor een ieder beter te begrijpen zijn.

Tijdens deze sessies is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. We zien ook dat er discussies tussen medewerkers op gang komen en de pensioenbewustheid toeneemt. Onze ervaring is dat werknemers deze dienstverlening, die de werkgever biedt, enorm op prijs stellen. Gevolg is dat de waarde van de secundaire arbeidsvoorwaarde pensioen toeneemt.

Individuele pensioengesprekken

Een écht effectieve manier om het pensioenbewustzijn van uw medewerkers te vergroten, is de mogelijkheid om hen een individueel pensioengesprek te bieden met onze pensioenconsultant. Doel is dat de pensioenregeling duidelijk wordt en welke invloed de regeling heeft op de privé situatie van de deelnemer. Veel bedrijven geven nieuwe medewerkers gelegenheid dit soort gesprekken te voeren. De consultant kan dan ook aandacht besteden aan de mogelijkheid van waardeoverdracht van andere pensioenreserves naar de regeling waar de deelnemer tot toegetreden is.

Maar ook in bijzondere situaties kunnen medewerkers de expertise van Hoogmoed Pensioenadvies inroepen; denk aan wijziging gezinssituatie, echtscheiding, het naderen van de pensioendatum, keuze voor vrije keuzemodules zoals bijsparen of verzekeren van een ANW-hiaat.

Wij zijn ervan overtuigd dat met een juiste communicatie over pensioen veel meer te bereiken valt. Voorwaarde is dat werknemers zich écht kunnen herkennen in hetgeen hen wordt voorgeschoteld. Vanaf dat moment ontstaat er een win-winsituatie. Want waarom zou een werkgever überhaupt investeren in pensioen van de werknemers terwijl zij geen idee hebben van de waarde daarvan?

Pensioeninzicht; een win-win voor werkgever én werknemer

Door inzicht te bieden krijgt een werknemer handelingsperspectief. Hierdoor kan de werknemer beoordelen of het pensioeninkomen voldoende is. Indien nodig kan de werknemer maatregelen nemen.

Op het moment dat een werknemer inzicht heeft in z’n pensioen en de mogelijkheden, biedt dit voor de werkgever een uitgelezen mogelijkheid om met die werknemer in gesprek te gaan over het carrière perspectief van de werknemer. Indien een werknemer kan werken naar een privé doelstelling dan zal dit leiden tot meer arbeidsvreugde en hiermee een betere arbeidsprestatie. Dat komt uiteindelijk ook het bedrijfsresultaat ten goede.

Neem contact op